Let op: Deze pagina's bevatten mogelijk vertrouwelijke en persoonlijke gegevens

Wat is KLIK?

KLIK is een web gebaseerde methode waarmee de kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en symptomen van kinderen die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis en diens ouders, en volwassen patiënten, systematisch in beeld kan worden gebracht. KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart. Kinderen, ouders en volwassen patiënten vullen thuis, voorafgaand aan het poliklinisch consult, vragenlijsten in op de KLIK website over hoe het met hen gaat. Tijdens de afspraak opent de behandelaar de KLIK website en bespreekt de antwoorden. Met de KLIK methode kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en besproken. Daarnaast kunnen relevante interventies worden aangeboden om kinderen en volwassen patiënten te leren omgaan met hun ziekte of behandeling en ouders te ondersteunen. Kortom, met KLIK kunnen alle betrokkenen samen de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Naast het primaire doel van KLIK, het bespreken van kwaliteit van leven in de spreekkamer, is het mogelijk om het KLIK portaal te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Hierbij worden vragenlijsten afgenomen in het kader van studies, waarbij er geen sprake is van terugkoppeling van de antwoorden door de behandelaar.

Voor wie is KLIK?

KLIK is ontwikkeld voor alle kinderen van 0-18 jaar die onder behandeling zijn (geweest) in een (kinder)ziekenhuis en hun ouder(s)/verzorger(s). Sinds 2016 is het ook mogelijk voor volwassen patiënten om gebruik te maken van de KLIK website.