Oncologie

Kinderen, jongeren of jongvolwassenen met een oncologische aandoening worden behandeld of komen voor controle in één van de kinderoncologische behandelcentra of stamceltransplantatiecentra in Nederland. Bij een aantal van die kinderoncologische centra wordt al gebruik gemaakt van KLIK. Kijk hier welke centra binnen de oncologie al gebruik maken van KLIK:

- Kinderen of ouders van kinderen met een oncologische aandoening die meedoen aan een protocol of studie kunnen vanuit de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) ook gevraagd worden om via de KLIK website vragenlijsten in te vullen. Kijk hier voor welke studies/protocollen dit momenteel het geval is: Ewing, PNET-5, SLAAP

Gegevens en links

KLIK in: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC sinds juni 2012, Amsterdam UMC - locatie De Boelelaan (VUmc) sinds juni 2012, Amalia Kinderziekenhuis RadboudUMC sinds juni 2012 voor kinderen met een nieuwe diagnose kanker en vanaf 2016 ook voor kinderen die voor juni 2012 gediagnosticeerd zijn, Sophia Kinderziekenhuis Erasmus Medisch Centrum sinds november 2012, Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie sinds juni 2015, Universitair Medisch Centrum Groningen sinds oktober 2015 voor kinderen aan het einde van de behandeling. Verder: diverse centra die meedoen aan KLIK voor het verzamelen van gegevens voor medisch wetenschappelijk onderzoek via Stichting Kinderoncologie Nederland.
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)