Chronische nierziekten

Bij een chronische nierziekte werken de nieren lange tijd niet goed. De nieren voeren afvalstoffen uit het bloed af. Bij slecht werkende nieren kan het bloed niet goed worden gezuiverd van afvalstoffen.

Links en gegevens

KLIK in: Emma Kinderziekenhuis sinds juli 2011, Vu medisch centrum sinds augustus 2014, RadboudUMC sinds mei 2015 Patiëntenvereniging