Follow Me Intensive Care Kinderen

NICO staat voor Nazorg Intensive Care Opname. Gezinnen waarvan het kind onverwachts is opgenomen geweest op de IC, worden ongeveer 3 maanden na de opname teruggezien op deze poli.

Gegevens en links

KLIK in: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC sinds maart 2012
Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC)