LEARNS

Uw kind/jij doet mee aan het LEARNS-onderzoek naar het nefrotisch syndroom. Een onderdeel hiervan is het onderzoek naar de kwaliteit van leven en hoe het gaat binnen het gezin en op school, het psychosociaal functioneren. Hiervoor bent u (en uw kind als hij/zij 8 jaar of ouder is) gevraagd op verschillende momenten vragenlijsten in te vullen op deze website. Invullen kost u ongeveer 15 minuten. U krijgt per mail een herinnering voor het invullen van de vragenlijsten. Hartelijk bedankt voor uw deelname.