Welkom op de website van KLIK!

Als je opgroeit met een (chronische) ziekte, of onverwachts opgenomen bent (geweest) in een (kinder)ziekenhuis, heeft dat gevolgen voor het dagelijkse leven. De artsen in het Emma Kinderziekenhuis vinden het belangrijk om daar regelmatig aandacht aan te besteden. Dat kan via deze website door het invullen van vragenlijsten. Op deze website is informatie over KLIK te vinden en zijn ook handige links te vinden.

KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart

Met KLIK is het mogelijk om via internet de Kwaliteit van Leven van een kind of jongere met een (chronische) ziekte, of (onverwachte) opname in een (kinder)ziekenhuis, systematisch in kaart te brengen. Onder Kwaliteit van Leven verstaan we: hoe het kind zelf de invloed van zijn ziekte en behandeling ervaart op zijn leven. KLIK is een handvat waarmee in één oogopslag te zien is hoe het met een kind gaat. Met behulp van KLIK kan er aandacht in de zorg zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Hoe werkt KLIK?

Een kind, jongere, ouder en/of verzorgende vult voorafgaand aan een consult bij de kinderarts een vragenlijst in op de KLIK website. De antwoorden worden omgezet in een overzichtelijk PROfiel. De kinderarts vraagt dit web-based PROfiel tijdens het consult op en bespreekt dit met de patiënt en ouders.

Hoe werkt KLIK voor jullie

Op de vorige pagina kunnen jullie inloggen om jullie eigen KLIK vragenlijsten in te vullen. Kies daar bij welke groep je hoort.

Je kunt de vragenlijsten pas invullen als je binnen een paar dagen op consult komt. Nadat jullie de vragenlijsten ingevuld hebben, kunnen jullie de antwoorden op het scherm zien. De arts of verpleegkundige zal dit met jullie bespreken bij het eerstvolgende consult.

Als je na het consult de datum van je nieuwe afspraak op de website invult krijgen jullie een nieuwe e-mail met het verzoek de volgende keer de lijsten weer in te vullen. Vergeten jullie dit niet?

Als er dingen onduidelijk zijn, kunnen jullie mailen naar info@hetklikt.nu.

Succes met het invullen van de vragenlijsten!

Klik hier om terug te gaan naar de homepage