Let op: Deze pagina's bevatten mogelijk vertrouwelijke en persoonlijke gegevens

Hoorzorg volwassenen

Oor- en gehoorproblemen omvatten aandoeningen aan het externe oor (oorschelp en gehoorgang), het middenoor (bv. trommelvlies of gehoorbeentjes), het binnenoor (slakkenhuis en gehoorzenuw), en de hersenen (bv. de verwerking van geluid). Aan de weefsels van deze structuren zijn dan afwijkingen die leiden tot aandoeningen als oorontstekingen, (ouderdoms)slechthorendheid, oorsuizen of evenwichtsstoornissen.

Oor- of gehoorproblemen kunnen verschillende gevolgen hebben voor het functioneren in het dagelijks leven van een persoon. We onderscheiden hierbij lichamelijke functies (zoals luisteren of concentratievermogen), dagelijkse activiteiten (zoals het volgen van een gesprek tijdens een vergadering of verjaardag) en deelname aan het maatschappelijk leven (zoals het uitoefenen van (vrijwilligers)werk en sociale rollen in de familie/vriendenkring). Naast het oor- of gehoorprobleem zelf, kunnen ook de fysieke en sociale omgeving, en persoonlijke factoren van een persoon het functioneren beïnvloeden. De akoestiek in een ruimte kan bijvoorbeeld het vermogen om iemand anders te verstaan makkelijker maken of juist hinderen. Ook kan bijvoorbeeld de ervaren steun door familieleden iemands functioneren ondersteunen of hinderen. Voorbeelden van persoonlijke factoren zijn leeftijd, persoonlijkheid, karakter en beroep.

Gegevens en links

KLIK in: Amsterdam UMC - locatie De Boelelaan (VUmc) sinds oktober 2018
KNO audiologie VUmc
Nederlandse Vereniging voor Audiologie
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied