Let op: Deze pagina's bevatten mogelijk vertrouwelijke en persoonlijke gegevens

Astma

Bij astma is sprake van een ontsteking van de luchtwegen. Astma is een chronische ziekte. Het meest kenmerkende verschijnsel is een piepende uitademhaling, hoorbaar als meerdere hoge tonen tegelijkertijd. Typisch is dat het piepen optreedt in periodes, waarin kinderen in wisselende mate kort van adem zijn en beperkt in hun inspanningsvermogen. Daarnaast zijn bij astma de luchtwegen abnormaal gevoelig voor allerlei prikkels die leiden tot een vernauwing van de luchtwegen. Dit veroorzaakt de belemmering van het ademhalen.

Gegevens en links

KLIK in: Regionaal Astma en Allergie centrum voor Kinderen (RAAcK), locatie Dekkerswald sinds januari 2015
Longfonds
Astma kids
Cyberpoli Astma
Luchtbrug.nl (online poli)
Adem en Eefje

Ziekenhuizen