Ouders: LTO

voortgang lijst: 0 %

De LTO is bedoeld voor ouders/verzorgers van een kind dat onder behandeling is (geweest) in het (kinder)ziekenhuis.

In de LTO vragenlijst wordt gevraagd hoe het met u gaat. Eerst vragen we om aan te geven op een thermometer hoe het in het algemeen met u gaat. Vervolgens vragen wij hoe het met u gaat op praktisch, gezins, emotioneel, lichamelijk en cognitief gebied.

1
Sleep het blokje op de thermometer naar de plaats die het beste samenvat hoeveel last u zelf de afgelopen week (inclusief vandaag) in het algemeen heeft gehad van problemen op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied, 0 (helemaal geen last) tot en met 10 (extreem veel last).

Helemaal geen last Extreem veel last

© 2012 L. Haverman & B.A. Houtzager & M.A. Grootenhuis
Psychosociale afdeling
Emma Kinderziekenhuis AMC